Struktur Organisasi
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

SUSUNAN PENGURUS

PESANTREN MANBAUL ULUM

MOJOPUROGEDE BUNGAH GRESIK

 


MASA BHAKTI 2009-2014

 

 


Badan Wakaf / Nadzir   Pesantren Manbaul Ulum

 

Ketua                            :  Nurul Huda, SH

Sekretaris                     :   H. Arwan

Anggota                           1. KH. Yunus Yahya

                                       2. Drs. KH. Zainul Arifin

                                       4. Masbuchin, S.Pd.I

                                       5. Abd Rohim, S.Pd.I

                                       6. Ismail Kholilur Rohman, S.Pd.I

 

Dewan Pengasuh Pesantren Manbaul Ulum

 

Ketua                            :  KH. Yunus Yahya

Wakil Ketua                   : Drs. KH. Zainul Arifn

Sekretaris                     :  Ismail Kholilur Rohman, S.Pd.I

Anggota                        :  1. Masbuchin, S.Pd.I

                                       2. Abd Rohim, S.Pd.I

 

Dewan Pengurus Pesantren Manbaul Ulum

 

Ketua                            :  KH. Khatim Junaidi, SH, M.Hi

Wakil Ketua                   : Ir. H. Moh Hamdan

Wakil Ketua                   : M. Marlan, S.Pd.I

Wakil Ketua                   :  Drs. H. Moh Musbihin, MM

Sekretaris                     : Mu’awiyah, S.S

Wakil Sekretaris            :  Mohamad Saiful Anwar

Bendahara                     :  Abd Rohim Yahya

Wakil Bendahara            : Lailatur Rohmah, S.Pd.I

 

 

SEKSI - SEKSI BIDANG


1.       Bidang Pendidikan

a.       Yuni Rahmawati, S.Pd (Kordinator)

b.       Shofiyah, S.Pd

c.       Zubaidah

d.       Jumaiyah, S.Pd.I

e.       Drs Moh Ismail

 

2.       Bidang Sosial dan Humas

a.       Sutarman ar Rahman (Koordinator)

b.       M. Nasih, S.Ag.

c.       Nur ‘Ali

d.       Munawar

e.       Muhimmatul Khoiriyah, S.A.g

 

3.       Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan

a.       M. Yasin, ST (Kordinator)

b.       Maf’udi

c.       H. Mudlor

d.       Suwarto

 

4.       Bidang Keuangan dan Usaha Ekonomi Produktif

a.       H. Machin Ramlan, A.Ma (Kordinator)

b.       H. Maksum K, A. Md

c.       Drs H. Ahmad Nasih

d.       Lisnan

e.       H. Khoiri, S.Pd.I

 

5.       Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

a.       Nurul Huda, SH (Kordinator)

b.       Drs Ahmad Nur Syamsuddin

c.       Moh Nizar, M.Pd

d.       Syamsul Ma’arif

 

6.       Bidang Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

a.       M. Maksum M, S.Pd.I (Kordinator)

b.       M. Sholeh Hamim, S.Ag

c.       Kamtijan

d.       Ainur Rofiq

e.    Yauman